Hur Man Spelar Blackjack

Blackjack är ett rivande kortspel som kombinerar skicklighet, strategi och lycka på ett mycket unikt sätt. Det är lätt att spela en grundläggande runda, men det kan ta en livstid att behärska alla sina svårigheter. För att verkligen bli en verkligt framgångsrik online blackjack-spelare är det viktigt att ha en förståelse för grundläggande satsningsstrategi. Många online blackjackwebbplatser och online-kasinon kommer att ge informativa artiklar och enkla kartor som innehåller elementära black jack-strategier. Beväpnad med detta bör du kunna engagera dig i timmar av njutning medan du gör rätt spel i nästan alla situationer och tjäna lite extra pengar samtidigt!

Basic Online Blackjack Play

Huvudsyftet med blackjack är att bygga en hand vars värde är så nära 21 som möjligt, utan att gå över (“busting”). Alla deltagare spelar mot dealern, aldrig i konkurrens med varandra. Återförsäljaren har en betydande fördel gentemot andra spelare genom att han agerar sist, efter alla andra spelare, vilket gör det mer sannolikt för en spelare att byta förhandlaren. För att starta spelaren handlar dealern två kort till varje spelare nedåt med hans hand visar ett kort uppifrån. Kort 1-10 räknas till nominellt värde; Bildkort (J, Q och K) värderas vardera till 10 poäng; Esset kan räknas som antingen 11 eller 1.

Varje spelare har i sin tur möjlighet att “slå” och ta emot ett annat kort; “Stå” och förbli med de kort han har ‘Dubbla ner’ och dubbla deras vadslagning, men ta emot bara ett kort eller “split” om de skulle få två kort med samma numeriska värde. Om en spelare “splittrar” spelas de två korten med samma värde som en separat hand för samma insatser.

När alla spelare har agerat är det återförsäljarens tur att agera. Återförsäljaren måste följa en förutbestämd uppsättning träff- och ställregler, och kan aldrig fördubbla eller dela upp par. Självklart, om någon av spelarna redan har busted, har deras förlorande satsningar redan samlats in av huset. Även om återförsäljaren nu byter, har dessa spelare fortfarande förlorat sina satsningar.

Blackjack Strategy 101

Att lära sig grundläggande blackjack-strategi är lätt, men kräver viss tid investering. I huvudsak måste du bekanta dig med de olika situationer som du kommer att stöta på under en online casino blackjack-session. En av de bästa sakerna du kan göra, särskilt när du börjar lära dig och behärska det här spelet är att hitta en grundläggande strategi tabell eller diagram. På detta sätt kan du vara säker på att du kommer att göra rätt rörelse oavsett vilken situation som helst.

Den mest moderna blackjackstrategin navigerar sannolikheten utifrån spelarens potentiella drag innan återförsäljaren agerar och återförsäljarens efterföljande slag och stående begränsningar. Den allmänna idén är att en spelare ska slå när det inte finns någon möjlighet att han kan bryta sig. Då, med totalt 12 eller högre, beror en handling mer på återförsäljarens upp-kort. Till exempel, med en spelarehand på 13 och återförsäljare upp-kort på 14, är det lämpliga strategiska draget att stå. Enligt återförsäljarbegränsningar måste återförsäljaren slå handen, oavsett vilket kort som gömmer sig nedanför. Eftersom du också har möjlighet att brista, varför inte låta återförsäljaren ta all risk? Självklart, om dealern är lycklig och inte byst, kommer du att förlora handen.

Användbara speltips

Om ditt mål är att spela vinnande online blackjack borde du alltid spela med en grundläggande strategistabell bredvid dig. Så småningom kommer du att ha den här tabellen till minne, men det är viktigt att du gör rätt rörelse för varje situation. Det är bäst att inte bryta mot några regler för rätt grundläggande strategi tills du har bordet kallt. Spela alltid med ett mål för vinst och förlust i tankarna. Har disciplinen att gå bort om du når denna förlustgräns. När du slår ditt vinnemål, ha en förutbestämd summa pengar att spela med (dvs: överskott). När ditt överskott är borta borde du också vara!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *